อนุทิน 63790 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปีการศึกษา 2552

 

  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท วันที่ 7-8 สิงหาคม  2552  ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตัวแทนจากศูนย์ประกวดระดับภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับประเทศ ที่ สสวท. จะจัดในเดือนมกราคม 2553

  • ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี 2552 ระดับสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคุรุสภา วันที่ 5  สิงหาคม 2552

เขียน 02 May 2010 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)