อนุทิน 63786 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จนได้รับคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี 2552 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคุรุสภา วันที่ 5  สิงหาคม 2552 และได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีสอนเก่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (www.sahavicha.com) วันที่ 29 มิถุนายน 2552

เขียน 02 May 2010 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)