อนุทิน 63783 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปี 2552 ได้ฝึกซ้อมและเข้าร่วมประกวดอีกครั้งได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท วันที่ 7-8 สิงหาคม  2552  ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตัวแทนจากศูนย์ประกวดระดับภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมแข่ง ในระดับประเทศ ที่ สสวท. จะจัดในเดือนมกราคม 2553 และได้นำความรู้ทางโปรแกรมมาพัฒนาชิ้นงานประดิษฐ์โครงงานแข่งขันเสมอและครั้งล่าสุดนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552และพัฒนาการศึกษาตลอดเวลา

เขียน 02 May 2010 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)