อนุทิน 63776 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ครู” คือผู้ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดพัฒนาการขึ้นในตัวศิษย์ให้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งศิษย์ร้อยคนก็ร้อยอย่างแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าคิดว่า “ครู” เป็นบุคคลที่พิเศษมาก ข้าพเจ้าจึงต้องมีความมานะบากบั่นเพราะนอกจากจะใช้ความสามารถสั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์แล้ว ยังต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและใช้คุณธรรมนั้นในการดูแลอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดีด้วยความเมตตา ประดุจว่าเป็นบุตร ธิดาของตนจนได้เรียก “ศิษย์” ว่า “ลูกศิษย์” อยู่ตลอด และ ลูกศิษย์ก็จะเรียกข้าพเจ้าว่า “แม่ครู” หรือ “แม่นก” เสมอเช่นกัน

เขียน 02 May 2010 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)