อนุทิน 63425 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ที่ห้องสุขศึกษาเดิมของรพ เราร่วมประชุมรับฟังจุดประสงค์เป้าหมาย

การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โดยใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ จึงดำเนินชีวิตแบบไม่รู้

เป็นเส้นทางทำร้ายสุขภาพตัวเองโดยไม่เจตนา

เชื่อว่าถ้าสื่อชุดนี้ออกมาจะเป็นประโยชน์ เป็นแรงบันดาลใจ

ให้เกิดการปรับยเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อสำคัญต้องทำอย่างจริงจัง

ติดตามการใช้สื่อ ผลการใช้สื่อ

ต้องหาวิธีวัดประเมินที่เหมาะสม

แล้วปรับแก้ปัญหาจนพบสิ่งที่ดีที่เหมาะกับผู้ป่วย

ขอให้น้องจรัลและทีมงานทำงานนี้ได้สำเร็จสมประสงค์

เขียน 22 Apr 2010 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)