อนุทิน 63419 - แสงแห่งความดี...

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง

เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย

อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป

เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา

เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง

รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง

รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน....

เขียน 22 Apr 2010 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)