อนุทิน 63277 - แสงแห่งความดี...

การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มปรับได้

สังเกตตัวเองและดูเวลาที่พอจะมีให้กับการศึกษาหาประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศรัย หลังจากไม่คุ้ยเคยกับการใช้ช่วงเวลาที่ไม่เคยใช้มาตลอดช่วงวัย 

ยอมรับว่า...การบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในชนบทเสียแล้ว

และประจักษ์ชัดว่า....ผู้ที่กำข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือ และบริโภคสิ่งนี้อย่างรู้ตื่น

คือผู้ได้มองเห็นอะไรต่อมิอะไรกว้างขึ้นจริง ๆ

ขอขอบคุณ

การบริโภคข้อมูลข่าวสาร ณ ชุมชนแห่งนี้

งดงาม รู้คิด ...ภายใต้บริบทของการอยู่ร่วมกันบนโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน

เขียน 20 Apr 2010 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)