อนุทิน 63068 - krutoiting

  ติดต่อ

พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม กล่าวว่า

เส้นตรงคือความซื่อสัตย์ ส่วนเส้นโค้งคือความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนรวงข้าวที่ทีเมล็ด รวงก็โน้มตัวลงสู่พื้นดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)