อนุทิน #63068

พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม กล่าวว่า

เส้นตรงคือความซื่อสัตย์ ส่วนเส้นโค้งคือความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนรวงข้าวที่ทีเมล็ด รวงก็โน้มตัวลงสู่พื้นดิน

เขียน:

ความเห็น (0)