อนุทิน 63060 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

8.15- 9.00 น. Dialouge (กระบวนการสุนทรียสนทนา)

เบาหวานหวานใจในมติของตนเอง

-Body language (ภาษาท่าทาง)

-Self-esteem(ตระหนักรู้ในตน)

-Deep listening (การฟังอย่างลึก)  

ฉันเป็นใคร ชอบอะไร 

 

เขียน 15 Apr 2010 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)