อนุทิน 62976 - นิ่มนวล คำปลื้ม

พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ

เขียน 13 Apr 2010 @ 06:30 ()


ความเห็น (0)