อนุทิน 62885 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • สะพานผ่านฟ้า มีผู้เสียชีวิต 15 บาดเจ็บ 532
  • ยุติกันได้หรือยัง ทั้งภาคสนามและบนอินเตอร์เน็ต
เขียน 11 Apr 2010 @ 06:15 ()


ความเห็น (0)