อนุทิน #62885

  • สะพานผ่านฟ้า มีผู้เสียชีวิต 15 บาดเจ็บ 532
  • ยุติกันได้หรือยัง ทั้งภาคสนามและบนอินเตอร์เน็ต
เขียน:

ความเห็น (0)