อนุทิน 62740 - อ้อยเล็ก

พระประวันเกิดของเรา...อานิสงค์ผลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาขอมอบให้พระที่บ้าน คือ พ่อ-แม่ ตลอดจนครู-อาจารย์ ขออานิงค์นี้จงดลบันดาลให้ผู้มีคุณทุกท่าน สุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคาภัย ตลอดจนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเถิด..สาธุ..

เขียน 07 Apr 2010 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)