อนุทิน 62725 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เห็นภาพการบุกรุกรัฐสภา  การกระทำอย่างป่าเถื่อนของคนบางกลุ่ม
    การทำร้ายเจ้าหน้าที่   รู้สึกเจ็บปวดลึก ๆ ในใจ  มองพฤติกรรมเหล่านั้น
    เหมือน "สัตว์ป่า"  ไม่ใช่  "สัตว์มนุษย์" เพราะสัตว์มนุษย์เหนือกว่าสัตว์ป่า
    ตรงที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ในขอบเขต  กาลเทศะที่เหมาะสมได้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)