อนุทิน 62719 - ครู ป.1

สอบประเมินสมรรถนะครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์กลับมาสนทนาถึงข้อคำถามเพราะที่บ้านมีครู  5 คน ได้สาระใจความไม่เหมือนกัน ส่งกระดาษคำตอบแล้วยังมึนไม่หาย อากาศร้อนถึงร้อนมาก น้ำไม่มีดื่ม ออกจากห้องสอบ 3 ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อกัน..ตาลาย

เขียน 07 Apr 2010 @ 17:32 ()


ความเห็น (0)