อนุทิน 62692 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow54] คนที่รัก เป็นกำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ ให้การงานราบรื่น ปราศจากอุปสรรค และรอดูความสำเร็จที่จะตามมา

 

คนที่เกลียด ก็เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ให้เราๆท่านๆได้เอาชนะความเกลียดนั้นด้วยการมุมานะทำงาน ทำความดี แก้ปัญหาและฝ่าฟันสงครามความเกลียดนั้นไปด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ ทำให้เป็นคนรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร

P

 

เขียน 06 Apr 2010 @ 22:47 () แก้ไข 06 Apr 2010 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)