อนุทิน 62549 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม แสดงออก

สิทธิเสรีภาพในการกระทำ

ตามความต้องการของตน

โดยไม่ขัดกับกฏหมาย

สิทธิเสรีภาพโดยธรรมะในการที่จะ

หลุดพ้นจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อย่างเท่าเทียม"

การชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงที่ราชประสงค์ เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขต

เป็นการกระทำที่เอาแต่ใจตนเฉพาะกลุ่มตนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ในวิถีชีวิตปกติของประชาชนทั่วไป จึงไม่ใช่การชุมนุมที่สงบสันติ  

 

เขียน 04 Apr 2010 @ 08:21 ()


ความเห็น (0)