อนุทิน 62525 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เพิ่งจะรู้ว่าศูนย์ธรรมกาญจนา  ต้องใช้เวลาสมัครจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่เดือน
    เพราะแต่ละรุ่นรับคนเข้าอบรมเพียง ๖๕  คน   ปีหน้าค่อยตั้งต้นใหม่ละกันนะ..
  เขียน:  

ความเห็น (0)