อนุทิน 62369 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ประชุมต่ออีกวัน
  • บ่ายสามกลับ แยกย้ายไปเที่ยว ซื้อของตามอัธยาสัย รถ 6 คัน รองสุนทรกลับก่อนแต่เมื่อวาน ไปดุแลญาติผู้ใหญ่

เขียน 31 Mar 2010 @ 08:59 () แก้ไข 04 Apr 2010 @ 16:59, ()


ความเห็น (0)