อนุทิน #62369

  • ประชุมต่ออีกวัน
  • บ่ายสามกลับ แยกย้ายไปเที่ยว ซื้อของตามอัธยาสัย รถ 6 คัน รองสุนทรกลับก่อนแต่เมื่อวาน ไปดุแลญาติผู้ใหญ่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)