อนุทิน 62269 - ธิ

  ติดต่อ

AOR 18

สนทนาธรรม  Matrix ดักจับอารมณ์ / กิเลส (ยาก)   ภาวนา  อย่าลืม...ทบทวนวรรณกรรมชีวิต

ดีใจ Hulahoop  20  นาที  อาทิตย์แห่งการพักผ่อน...เสียดายถ่ายภาพกระรอกไม่ทัน

กิจกรรมทบทวน  Mini Hospital profile , Service profile , OS ทิศทางนำ / HRD ช่วยนก Empowerment

โล่ง....ประเมินปฏิบัติราชการ

เตรียม....รอบ 2  นก ANC  Caries free 2 ปี  พี่แดง  3  ปี และ เครือข่าย รร.ทำได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)