อนุทิน 62269 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AOR 18

สนทนาธรรม  Matrix ดักจับอารมณ์ / กิเลส (ยาก)   ภาวนา  อย่าลืม...ทบทวนวรรณกรรมชีวิต

ดีใจ Hulahoop  20  นาที  อาทิตย์แห่งการพักผ่อน...เสียดายถ่ายภาพกระรอกไม่ทัน

กิจกรรมทบทวน  Mini Hospital profile , Service profile , OS ทิศทางนำ / HRD ช่วยนก Empowerment

โล่ง....ประเมินปฏิบัติราชการ

เตรียม....รอบ 2  นก ANC  Caries free 2 ปี  พี่แดง  3  ปี และ เครือข่าย รร.ทำได้

เขียน 29 Mar 2010 @ 01:43 () แก้ไข 29 Mar 2010 @ 01:45, ()


ความเห็น (0)