อนุทิน 62195 - บัวปริ่มน้ำ

หากคิด..คิด.."ปล่อยวาง" บ้าง ! ก็รู้สึกสบายใจ ไม่ว้าวุ่น..ไม่ทุกข์..ไม่สุข..ไม่..ตั้งอีกมากมาย..แม้แต่ "ตัวเราเอง" ..ในที่สุด...เราก็ต้องไป โดยไม่ใช่ "ของเรา" นี่คืออนิจจัง..!!!

เขียน 27 Mar 2010 @ 06:21 ()


ความเห็น (0)