อนุทิน 62174 - ทองหยอด

ไม่ได้เข้าใช้งานบันทึกตั้งหลายวัน เพราะว่าสายโทรศัพท์ขาด การแจ้งซ่อมถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร ต้องแจ้งทั้งสองบริษัท TT&T และ 3BB และต้องเวลาในการตรวจสอบและดำเนินการหลายวัน ผลเสียจะเกิดกับใคร

เขียน 26 Mar 2010 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)