อนุทิน 62174 - ทองหยอด

  ติดต่อ

ไม่ได้เข้าใช้งานบันทึกตั้งหลายวัน เพราะว่าสายโทรศัพท์ขาด การแจ้งซ่อมถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร ต้องแจ้งทั้งสองบริษัท TT&T และ 3BB และต้องเวลาในการตรวจสอบและดำเนินการหลายวัน ผลเสียจะเกิดกับใคร

  เขียน:  

ความเห็น (0)