อนุทิน 62167 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • แจ้งสุจิตรา ให้นัดรับบัญชีเงินนอกระบบ และอนุมัติจ่ายเงินยืมไปประชุม OD ในวันจันทร์ที่ 29
  • วีระโทรฯแจ้งให้พร้อมประชุมกลั่นกรองความชอบผู้บริหาร เมษายน นี้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)