อนุทิน #62167

  • แจ้งสุจิตรา ให้นัดรับบัญชีเงินนอกระบบ และอนุมัติจ่ายเงินยืมไปประชุม OD ในวันจันทร์ที่ 29
  • วีระโทรฯแจ้งให้พร้อมประชุมกลั่นกรองความชอบผู้บริหาร เมษายน นี้
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)