อนุทิน 62167 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • แจ้งสุจิตรา ให้นัดรับบัญชีเงินนอกระบบ และอนุมัติจ่ายเงินยืมไปประชุม OD ในวันจันทร์ที่ 29
  • วีระโทรฯแจ้งให้พร้อมประชุมกลั่นกรองความชอบผู้บริหาร เมษายน นี้
เขียน 26 Mar 2010 @ 12:47 () แก้ไข 27 Mar 2010 @ 14:00, ()


ความเห็น (0)