อนุทิน 62160 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

มีน้องๆถามว่า objective & goal ต่างกันอย่างไร ขอยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้

ถ้ามีจุดประสงค์(objective) เดินทางไประยองซึ่งเป็น destination

โดยมีเป้าหมาย(goal) คือ 08.00 น. ต้องไปถึงชลบุรี 09.00 น.ต้องถึงแยกบ้านฉาง เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่ามี milestones ครับ

เขียน 26 Mar 2010 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)