อนุทิน 62056 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

"What is training? It is changing behavior."

William Bratton,Los Angeles Police Chief

เขียน 24 Mar 2010 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)