อนุทิน 61894 - นีนานันท์

เมื่อ น้ำใสสะอาด เราก็สามารถเห็นสิ่งใดๆ ในน้ำ แม้สิ่งนั้นจะ จม อยู่ในน้ำนั้น

คนเราก็เช่นกัน เมื่อจิตใจใสสะอาด เราก็ย่อมเกิดปัญญา มองเห็นความคิดของตัวเอง และสามารถแยกแยะความคิดได้ด้วย และอาจมองเห็นกระทั่งความคิดของใครๆ..

ในทางโหราศาสตร์ เคยได้ยินมาว่า เมื่อน้ำใสสะอาด เห็นกระทั่งเงินทองที่จมอยู่ในน้ำนั้น

ในทางปฏิบัติ พระธรรม คือ การได้ปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ก็เหมือนตัวหนังสือทั้งหลายที่ยังคงอยู่ในตำรา ในสภาพเดิมตลอดไป หรือ ตัวหนังสืออาจผุพังไปตามกาลเวลา..

ในทางสังคม บางคนอาจไม่รับรู้พระธรรม..  แต่ ความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ (ขอขอบคุณค่ะ) อิ อิ

 ()

เขียน 21 Mar 2010 @ 09:30 () แก้ไข 21 Mar 2010 @ 10:02, ()


ความเห็น (0)