อนุทิน #61881

  • นั่งพิจารณารายการดนตรีทำให้ได้พิจารณาธรรม
  • ...อายตนะภายใน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ
    สัมผัสกับอายตนะภายนอก  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สัมผัส) ธรรมารมณ์
    จิตเกิดสังขารปรุงแต่งจนเคลิบเคลิ้ม
  • กามคุณห้าทำให้คนลุ่มหลงเพราะมันเพลิดเพลินเช่นนี้เองหนอ...
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)