อนุทิน 61817 - ราชิต สุพร

โจทย์คณิต..คิดสนุก(17).... โดยครูป้อม

                                                ...ข้อ 17..


... ถ้าในวงกลม ถ้านักเรียนลากเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เส้น ให้ตั้งฉากกัน และเมื่อเราโยงจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางเข้าหากัน แล้วครูป้อมถามว่าจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครับ..

วิธีคิด ..!!!!!!

....ลองคิดดูนะครับ..
v


ตอบ ????????

เฉลย : http://knonlafhun.blogspot.com/2010/03/17.html

เขียน 19 Mar 2010 @ 18:20 () แก้ไข 21 Mar 2010 @ 22:31, ()


ความเห็น (0)