อนุทิน 61809 - ทรายขาว

หน้า4(ต่อ)

4.การกรอง ให้เตรียมภาชนะและผ้าขาวบางพับ8ชั้นหรือใช้สำลีวางบนผ้าขาวบางที่ไว้แล้วตักน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์กรองลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วตักชั้นครีมตะกอนโปรตีนที่ยังมีน้ำมันและน้ำหมักปนอยู่ใส่ภาชนะ แล้วตั้งไว้24ชั่วโมงให้เกิดการแยกชั้นน้ำมันอีกจะได้เป็นน้ำมันเล็กน้อยแต่น้ำมันจะมีกลิ่นหมัก(เป็นน้ำมันที่เกรดB)สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ไม่จำหน่ายเป็นน้ำมันบริสุทธ์เพื่อการบริโภค

5.การระเหยน้ำ ให้ทั้งภาชนะใส่น้ำมันบนหม้อน้ำอุ่น โดยมีตะแกรงกั้น ห้ามมิให้ภาชนะที่ใส่น้ำมันสัมผัสกับก้นหม้อน้ำร้อนหรือเตาโดยตรง โดยควบคุมอุณภูมิของน้ำมันให้อยู่ในช่อง 65-70 องศาเซลเซียส ตั้งไว้และกวนเป็นครั้งคราว จนกว่าจะไม่มีฟองอากาศฟุ้งออกมา

 

 

เขียน 19 Mar 2010 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)