อนุทิน 61807 - ทรายขาว

หน้า3(ต่อ)

3.การหมัก

ให้เตรียมสภาวะการหมักไว้ก่อน โดยการวางหม้อน้ำร้อนที่ปิดฝาไว้ในกล่องโฟมที่สะอาดและปราศจากกลิ่น ปิกฝากล่องโฟม เพื่อให้บรรยากาศภายในมีอุณหภูมิประมาณ70องศา นำภาชนะใส่ครีมกะทิหรือหัวกะทิเข้มข้นวางลงในกล่องโฟม16-24ชั่วโมงจนเกิดการแยกชั้นน้ำมันที่สมบูรณ์เป็น3ชั้น(ชั้นบนเป็นน้ำมัน ชั้นกลางเป็นตะกอนโปรตีน ชั้นล่างเป็นน้ำมีกลิ่นหมัก)และการเปลี่ยนน้ำร้อนทุก4-6ชั่วโมงเมื่ออุณภูมิภายในกล่องลดลงถึง30องศา

เขียน 19 Mar 2010 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)