อนุทิน 61663 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆไม่งดงามฉันใด
    ชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคย่อมขาดรสชาติฉันนั้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)