อนุทิน #61663

  • ท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆไม่งดงามฉันใด
    ชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคย่อมขาดรสชาติฉันนั้น
เขียน:

ความเห็น (0)