อนุทิน 61574 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

ทุ่มกว่าแล้ว แม้ยังต้องทำงานอยู่ ณ ที่ทำงาน แต่ก็ไม่ได้ขุ่นมัว เพราะเป็นหน้าที่ ๆ ทำอย่างรู้ตัว และมีเป้าหมาย อย่างนี้นี่เอง ที่ครูบอกว่า

"อยู่ที่ใจเรา ถ้าไม่ปฏิเสธความจริง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)