อนุทิน 61366 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

การเมืองวันนี้น่าเหนื่อยใจ อยากให้เป็นการเมืองภาคประชาชนจริงๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมตั้งสติให้ดี อย่าใช้ความรุนแรง พยายามเคลื่อนไหวด้วย Organism มากกว่า Mechanism นะครับ

เขียน 12 Mar 2010 @ 09:16 () แก้ไข 24 Mar 2010 @ 09:35, ()


ความเห็น (0)