อนุทิน 61299 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • การท่องเที่ยวเปรียบเหมือนการเปิดหน้าหนังสืออ่าน
  สามวันที่ผ่านมา     ฉันได้เปิดหน้าหน้งสือชีวิตในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  กับนักเรียนที่อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  คือ แก่งกระจาน
 • ผืนป่าที่ยิ่งใหญ่นับล้านไร่เป็นศูนย์รวมสรรพชีวิต คน  พืช  สัตว์ที่อยู่ร่วมกันอย่าง
  มีความสุขด้วยสมดุลทางธรรมชาติ
 • สัตว์ป่าต้องการเพียง  อาหาร   น้ำ  ที่อยู่อาศัย   แต่สัตว์มนุษย์เปี่ยมล้นด้วย
  หมอกควันแห่งกิเลสตัณหาและความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด
    
  ทั้งสร้างสรรค์ทั้งทำลายล้างอย่างที่เราคาดไม่ถึง   สัตว์ชนิดนี้จึง
  น่ากลัว  และโหดร้ายกว่าสัตว์ชนิดใด ๆ ในโลก... 
 • สัพเพสัตตา   อเวราโหนตุ

 

เขียน 10 Mar 2010 @ 18:59 () แก้ไข 11 Mar 2010 @ 17:00, ()


ความเห็น (0)