อนุทิน 61049 - พระปลัด

พระปลัด

@61039 เจริญพร โยมนีนานันท์ มีน้อยนักที่จะมองเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิ

เขียน 06 Mar 2010 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)