อนุทิน #61049

@61039 เจริญพร โยมนีนานันท์ มีน้อยนักที่จะมองเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิ

เขียน:

ความเห็น (0)