อนุทิน 61036 - นีนานันท์

เมื่อเราสามารถดูแลชีวิตจิตใจของตัวเองให้ดีๆ มากเท่าที่เราพอใจได้ เราก็จะฟังเพลงให้มีความสุขได้ การมองเห็นชีวิตใครๆ ผ่านบทเพลง เหมือนเราได้ชื่นชมประสบการณ์ โดยที่เราไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เมื่อรู้แล้วอาจทำให้ติดลบแม้จะติดลบอยู่ในใจ..

แม้ประสบการณ์จะจำเป็นในการใช้ชีวิต แต่ก็มีประสบการณ์บางเรื่องที่เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้ว ถ้าเกิดผิดพลาดไม่สามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ แม้ว่าความผิดพลาดนั้นจะไม่ได้เกิดจากเราเอง จึงไม่ควรไปอยากรู้อยากเห็นเมื่อยังไม่ถึงเวลานะคะ.. ()

เรียงลำดับความคิดเขียนออกมายากจังเลย.. อิ อิ   

เขียน 06 Mar 2010 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)