อนุทิน 60977 - นายช่างใหญ่

เตรียมงานออกวัดความเข้มสัญญาณคลื่นวิทยุ Field strength ของสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดภาคกลางตอนใต้ ระหว่างวันที่ 8-9-10 มีนาคม 2553ออกเดินทางเวลา 07.00 น. ประกอบด้วย จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี...เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายภัทรพล คำสุวรรณ์ (วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ระดับชำนาญการพิเศษ)หัวหน้าคณะ นายสุเมธ ยอดเขื่อง(นายช่างไฟฟ้า ระดับชำนาญงาน) นายไตรภัทร ยิ้มแก้ว(นักวิชาการ ระดับปฎิบัติการ) อุปกรณ์ประกอบด้วย AM/FM Radio receiver เลขทะเบียน กศน.ศท. 7730-002 0001 274/27 และ Field Strength Meter Kyritsu k-462 หมายเลขทะเบียน ศท.462...แผนงาน วันที่ 8 มีนาคม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์(พักค้างคืน) วันที่ 9 มีนาคม ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี(พักค้างคืน) วันที่ 10 มีนาคม เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ 9420 มีนายณรงค์ศักดิ์ ทองมาก เป็นพนักงานขับรถ....

เขียน 05 Mar 2010 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)