อนุทิน #60766

เส้นทางชีวิต ๒ วัน

เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด-เชียงราย-เมือง-เทิง-เวียงแก่น-เชียงของ-

เชียงแสน-แม่จัน-เวียงป่าเป้า-แม่ขะจาน-ดอยสะเก็ด-บ้านพอใจ

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)