อนุทิน 60755 - อ้อยเล็ก

  ติดต่อ

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ.. เราควรจะรีบกระทำให้ลูกเด็กๆมีสิ่งสูงสุดที่จะเป็นจุดหมายปลายทาง อะไรจะช่วยให้ไปถึงที่หมาย...เขาก็พอใจยินดีประพฤติปฏิบัติ อะไรจะทำให้ล้มละลาย เขาก็เกลียดและกลัว แล้วก็หลีกห่าง นี่แหล่ะอาตมายังรู้สึกว่า แม้เด็กๆจะไม่รู้จักพระนิพพานเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไร ให้เขาถือเอาพระนิพพานตามผู้ใหญ่ไปก่อนก็แล้วกัน ถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญก็ใช้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับนั้นก็คือ นิพพาน  ....จากหนังสือปลายทางของชีวิต ..พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)