อนุทิน 60661 - ครูอ้อย แซ่เฮ

@340544@ยุ่งเหยิงกับการทำคะแนน  กรอกคะแนนลงในสมุดรายวิชา จำนวน 12 เล่ม  ทำไปได้ ครึ่งทางแล้ว  พยายาม ไม่หลงทาง เพราะเป็นเรื่องใหม่  หากทำดี  ก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว

@340312@ทำงานคะแนน ก็คิดถึงเรื่องการเบิกเงินงบประมาณไปด้วย

@315619@ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษไปด้วย.....เงียบ

@333212@ทำวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง......สำรวจความพึงพอใจการสอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ

@339804@เตรียมไปประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เขียน 28 Feb 2010 @ 06:07 ()


ความเห็น (0)