อนุทิน 60654 - รีไซเคิลแมน

บันทึกเพิ่มพลังแห่งชีวิต

เป็นข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือ ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์ ที่รวบรวมจากการเทศนาธรรมโปรดสาธุชนพุทธบริษัทที่มาฟังธรรม ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

พูดถึงเรื่อง อิทธิบาท 4 ทำให้ใจนึกถึง PDCA

  1. ใจใฝ่ปรารถนา (ฉันทะ)  ---> มองเห็นถึงการวางแผน คือต้องเริ่มทำด้วยใจ (Plan)
  2. มุ่งมั่นเพียรพยายาม (วิริยะ) ---> มองเห็นถึง การลงมือปฏิบัติ (Do)
  3. แน่วแน่ที่จะทำให้สำเร็จ (จิตตะ) ---> มองเห็นถึง การตรวจสอบ ทุกรายละเอียด (Check)
  4. ไตร่ตรองพิจารณา (วิมังสา)  --> มองเห็นถึง การปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Act)
เขียน 27 Feb 2010 @ 22:08 () แก้ไข 27 Feb 2010 @ 22:44, ()


ความเห็น (0)