อนุทิน #60580

วันไหนๆ ไม่สำคัญ เท่าวันนี้

เป็นวันที่ สำคัญ กว่าวันไหน

วันและคืน หมุนเวียน เปลี่ยนอย่างไร

ก็ยังไม่ สำคัญ เท่าวันนี้เลย               พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธฺมจิตฺโต) 

เขียน:

ความเห็น (0)