อนุทิน 60580 - อนุชิต

วันไหนๆ ไม่สำคัญ เท่าวันนี้

เป็นวันที่ สำคัญ กว่าวันไหน

วันและคืน หมุนเวียน เปลี่ยนอย่างไร

ก็ยังไม่ สำคัญ เท่าวันนี้เลย               พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธฺมจิตฺโต) 

เขียน 26 Feb 2010 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)