อนุทิน 60579 - อนุชิต

เกิดเป็นคน ควรหวัง อย่ายั้งหยุด

มิรู้สุด สิ้นหวัง ตั้งมาดหมาย

หวังไว้เถิด หวังยั่งยืน มิคืนคลาย

ปราชญ์ทั้งหลาย สมหวัง เพราะตั้งใจ

เขียน 26 Feb 2010 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)