อนุทิน #60579

เกิดเป็นคน ควรหวัง อย่ายั้งหยุด

มิรู้สุด สิ้นหวัง ตั้งมาดหมาย

หวังไว้เถิด หวังยั่งยืน มิคืนคลาย

ปราชญ์ทั้งหลาย สมหวัง เพราะตั้งใจ

เขียน:

ความเห็น (0)