อนุทิน 60561 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

บันทึกของวันวาน

ดีใจกับความสามารถของเด็ก ๆ ชั้น ป.๓

สอบภาคปฏิบัติการอ่านออกเสียง

จากการตรวจเยี่ยม ๖ โรงเรียน พบนักเรียนอ่านได้มากกว่า ๖๐ %

ครูผู้ทดสอบเองเป็นผู้ยืนยัน

จากข้อความที่กำหนดให้อ่าน ๗ ข้อความ (ข้อความละ ๑หน้ากระดาษ A๔)

เด็กเลือกหยิบอ่านเอง ปัญหาที่พบเรียงลำดับจากมากคือ

การออกเสียงคำควบกล้ำ ร , การอ่านคำตามมาตราตัวสะกด

แม้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ก็อ่านได้

ดีใจๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)