อนุทิน 60528 - กิตติพัฒน์

  • ความเห็นแก่ตัว...หากมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดเกินพิกัดแล้วไซร้  มนุษย์ผู้นั้น ย่อมทำได้ทุกอย่าง  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาปรารถนา  คน ๆ นั้น จะไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากของผู้อื่น  ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของใคร  ขอเพียงให้ได้สิ่งที่เขาต้องการมาสนองตัณหาราคะของเขาเท่านั้นเป็นพอ......ช่างชั่วช้าจริงหนอ.....น่าเวทนา
เขียน 25 Feb 2010 @ 19:57 ()


ความเห็น (0)