อนุทิน 60501 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • "กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ...."
  • เคารพตรงไหน  ประธานบอกอะไรก็ไม่เคยฟัง  คนโน้นประท้วง คนนี้ประท้วง
    คนระดับผู้นำ  บางคนก็ขาดวุฒิภาวะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผล  ควบคุมตนเอง
    ไม่ได้เหมือนเด็ก ๆ
  • ชมการประชุมสภาผู้ทรงเกียรติครั้งใด  อนาถใจทุกที  ....
  เขียน:  

ความเห็น (0)