อนุทิน 60365 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานหลัก ณ วันนี้

พัฒนาคุณภาพภาษาไทย สพท.ชม.๑   กับงบ SP2  : ๔ กิจกรรม

๑.จัดหาสื่อซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ให้เด็ก ป.๓ รวม ๒๙๒,๕๐๐ บาท(หัวละ ๙๐๐  รวม ๓๒๕ คน)

๒.พัฒนาครูภาษาไทยที่ไม่จบเอกไทย และ ครูสอน ป.๓ รวม ๓๘๙,๙๐๐ บาท

๓.ซื้อสื่อคู่มือครู ๑๓๓,๐๐๐ บาท

๔.จัดแข่งขันนักเรียน ๔๗,๐๐๐ บาท

๕.จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท (๑๙ โรงเรียนๆละ ๘๗,๐๐๐ บาท)

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๑๕,๔๐๐ บาท

โห..สาธุขอให้คุ้มค่าเถิด

เขียน 23 Feb 2010 @ 09:48 () แก้ไข 02 Mar 2010 @ 07:50, ()


ความเห็น (0)