อนุทิน 60099 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ตรวจข้อสอบว่าที่นักประชาสัมพันธ์ จากประสบการณ์แรกในการออกข้อสอบ ทำให้การออกข้อสอบครั้งนี้ดูดีขึ้นเยอะ (ชมตัวเองบ้าง) จำนวนข้อสอบน้อยลง แต่มองภาพรวมการทำงานของผู้สมัครได้มากและกว้างขึ้น  

เขียน 17 Feb 2010 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)