อนุทิน 59886 - ธิ

  ติดต่อ

AOR 14

เสาร์อาทิตย์  สงบ  มีความสุขมาก  งานบ้านเรียบร้อย  อ่านศิลปะการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  ยังไม่จบ  ค่อย ๆ อ่าน ช้า ๆ

5 ก.พ. 53 พี่ปิ๋มน่ารักมากส่งผ้าพันคอถักเองมาให้

4 ก.พ. 53 ส่ง Log frame คก. CUP 3 คก.ทต.  กินข้าวเที่ยงพร้อมประชุมมอบหมายทีมรับ KPI  บ่าย CUP เตรียม รพ.คท.  อย่าลืม กก.บริหารเวชภัณฑ์ CUP

3 ก.พ. 53 รับปากพี่ล่า  พี่จิน  ทพ.พี่เลี้ยงรุ่น 2 เครือข่าย ทพ.ผู้นำภาค ตอ./น.  วิทยากร สคส.

1 - 2 ก.พ. 53 ปรับแผนยุทธ์  ใช้ World cafe อยากได้อะไรในชีวิตประจำวัน  ค้างไว้  ยังไม่โยงมาตรฐาน SPA  รอเสนอ ผอ.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)