อนุทิน #5972

  • อะไรคือการทำงานเชิงกลยุทธ์
  • มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยให้ดำเนินงานในเชิงกลยุทธ์ได้
  • เครื่องชี้วัดในการทำงานหรือการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

 

เขียน:

ความเห็น (0)