อนุทิน 59710 - อนุชิต

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ พรหมวิหารสี่ คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อตนและคนรอบข้าง

เขียน 12 Feb 2010 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)