อนุทิน 59710 - อนุชิต

  ติดต่อ

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ พรหมวิหารสี่ คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อตนและคนรอบข้าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)