อนุทิน #59710

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ พรหมวิหารสี่ คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อตนและคนรอบข้าง

เขียน:

ความเห็น (0)